SPOJ.COM – Thuật toán bài TEST - Life, the Universe, and Everything

26/10/2016 2 minutes read
Share:

Đề bài:

Chương trình của bạn là để sử dụng thuật toán vét cạn brute-force để tìm ra câu trả lời cho Life, the Universe, and Everything. Nói đúng hơn, hãy viết những số nhỏ từ đầu vào ra đầu ra. Quá trình dừng lại khi sau khi đọc được số 42.

Đầu vào:

Tất cả những số đầu vào là những số nguyên có 1 hoặc 2 chữ số.

Đầu ra:

In ra những số mà trước khi gặp số 42 ở đầu vào.

Ví dụ:

Đầu vào:

1
2
88
42
99

Đầu ra:

1
2
88

Các bạn có thể tham khảo link gốc đề bài và submit code tại đây:  http://www.spoj.com/problems/TEST/

Phân tích:

Lời giải:

(Các bạn nên tự mình nghĩ ra thuật toán của bài toán trước khi tham khảo code của tôi nhé. Hãy phát huy tối đa khả năng sáng tạo của bản thân. Hơn nữa code tôi viết ra cũng chưa thật sự tối ưu.  Nên rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.)

Code C/C++:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
//freopen("input.txt","r",stdin);
int i = -1;
while(true)
{
cin >> i;
if(i == 42) break;
cout << i << endl;
}
return 0;
}
view raw TEST.cpp hosted with ❤ by GitHub

Code Python:

while(1):
x = input()
y = int(x)
if y == 42:
break
print y
view raw TEST.py hosted with ❤ by GitHub

Code by Phạm Văn Lâm.

Share: