Chính sách bảo mật

Blog Thuật toán là blog cá nhân chuyên chia sẻ về thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản. Tên miền chính của Blog Thuật toán là thuattoan.phamvanlam.com. Khi đến với Blog Thuật toán, bạn phải tuân thủ mọi quy định và chính sách mà chúng tôi đã đề ra. Những chính sách này cũng được áp dụng cho các trang phụ liên quan đến Blog Thuật toán và toàn bộ các subdomain.

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ các website của chúng tôi là: https://thuattoan.phamvanlam.com.

Blog Thuật toán thu thập dữ liệu cá nhân nào và lý do chúng tôi thu thập chúng?

Analytics

Blog Thuật toán sử dụng Google Analytics để thống kê lưu lượng truy cập website cũng như nghiên cứu hành vi của người dùng trên website. Điều này tuân thủ đầy đủ chính sách bảo mật thông tin người dùng của Google được đề cập tại đây: https://policies.google.com/privacy?hl=vi.

Bình luận

Blog Thuật toán sử dụng Disqus làm dịch vụ lưu trữ bình luận trên trang web. Chính sách bảo mật của Disqus có tại đây: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

Blog Thuật toán chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai.

Blog Thuật toán lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu của bạn.