Bài viết mới nhất

SPOJ.COM - Thuật toán bài SDITSAVL - AVL Tree

07/06/2017 10 minutes read

Đề bài Bài toán này là bài toán mở rộng (với một chút thay đổi) từ bài toán:  SDITSBST . Trong bài toán này, bạn được đưa cho 2 loại query…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài HOTELS - Hotels Along the Croatian Coast

07/12/2016 3 minutes read

Đề bài: Có N khách sạn dọc theo bờ biển Adriatic. Mỗi khách sạn sẽ có một giá tiền riêng. Sroljo đã trúng sổ xố được M tiền. Bây giờ anh ấy…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài IITKWPCO - Create Collections

07/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Little Feluda rất thích chơi. Như bạn biết, anh ấy chỉ thích chơi với những con số. Vì vậy anh ấy được đưa cho những số n. Bây giờ…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài GGD - Mr Toothless and His GCD Operatione

05/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn được cho một số N và bạn phải tìm ra hai số a và b sao cho GCD(a, b) (ước chung lớn nhất của a và b) là lớn nhất có thể. Trong…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài GCPC11J - Time to live

05/12/2016 7 minutes read

Đề bài: Như bạn đã biết, hầu hết mạng máy tính được tổ chức dạng cây, tức là mỗi máy tính sẽ có thể kết nối với một và chỉ một máy tính khác…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài VMSUBSTR - Vườn cây của ba

05/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Sau một năm học cày cuốc vất vả; Hè này Huy quyết định mời các bạn về quê chơi. Huy sẽ dẫn các bạn đi leo núi, ngắm cảnh... và sẽ mở…

Đọc thêm
Quay lại
123...15