Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: sắp xếp trộn Merge Sort

SPOJ.COM – Thuật toán bài NDCCARD – Các lá bài Blackjack

Đề bài: Blackjack là trò chơi đánh bài khá phổ biến, mục tiêu là có được những lá bài mà tổng của nó là lớn nhất nhưng không vượt quá 21. Lấy ý tưởng từ trò chơi này các bạn…
Đọc thêm