Thẻ thuật toán

SPOJ.COM – Thuật toán bài QUADAREA - Maximal Quadrilateral Area

05/11/2016 3 minutes read

Đề bài: Bạn đang cố gắng để xây dựng một ngôi nhà. Nhưng không may, hiện tại bạn chỉ có sẵn 4 tường với chiều dài lần lượt là a, b, c, d.…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài QUE1 - Queue (Rookie)

05/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Có N ngưới đang đứng ở một hàng đợi. Bạn được đưa cho chiều cao của mỗi người và số những người cao hơn và đứng trước anh ta. Bạn…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài SAMER08F - Feynman

05/11/2016 5 minutes read

Đề bài: Richard Phillips Feynman được biết đến như là một nhà vật lý và một người được nhận giải Nobel về vật lý. Ông làm việc trong ngành…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài SERGRID - Grid

03/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Bạn đang ở trên một cái lưới nxm nơi mà mỗi ô vuông trên lưới đó có một số trên đó. Từ một ô cho trước trên lưới có một số có giá…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài SHOP - Shopping

03/11/2016 7 minutes read

Đề bài: Màn hình ống cũ máy tính của bạn hóa ra là nguyên nhân gây ra đau đầu mãn tính của bạn. Do đó bạn quyết định mua một trong những màn…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ANARC05B - The Double HeLiX

31/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Cho 2 dãy số nguyên hữu hạn, tăng nghiêm ngặt. Bất kì những số nguyên nào giữa 2 dãy thì đều tạo nên điểm giao nhau giữa hai dãy. Ví…

Đọc thêm