Thẻ thuật toán

SPOJ.COM – Thuật toán bài LABYR1 - Labyrinth

07/11/2016 7 minutes read

Đề bài: Phía bắc của kim tự tháp chứa một mê cung rất lớn và phức tạp. Mê cung được chia thành những khối hình vuông, mỗi phần trong chúng…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài LASTDIG - The last digit

06/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Nestor đã làm công việc của lớp toán khoảng 3 ngày rồi. Tuy nhiên, anh ấy rất mệt vì phải làm rất nhiều công việc. Do đó, anh ấy nên…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài MICEMAZE - Mice and Maze

06/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Một tập hợp những con chuột thí nghiệm đang được huấn luyện để thoát khỏi mê cung. Mê cung được tạo bởi những ô, mà mỗi ô được kết…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài MKEQUAL - Make them equal !

06/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn có một dãy gồm N phần tử. Tại bất kì lượt di chuyển nào, bạn chọn ra 2 chỉ số i và j ( 0 <= i, j < N và i != j ) và tăng giá trị…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài MKJUMPS - Making Jumps

06/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Quân mã là một quân cờ được sử dụng trong trò chơi đánh cờ. Bàn cờ là một mảng gồm những phần tử hình vuông. Mỗi khi quân mã di…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài MSUBSTR - Mirror Strings !!!

06/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Như chúng ta đã biết Utkarsh rất giỏi giải quyết những bài toán liên quan đến số. Lần này, Arpit đã suy nghĩ một cách khôn ngoan và…

Đọc thêm