Thẻ thuật toán

SPOJ.COM – Thuật toán bài NAKANJ – Minimum Knight moves

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Tít và Mít là đôi bạn tốt. Tuy nhiên, gần đây họ có cãi cọ nhau trong khi chơi cờ vua. Mít muốn biết số bước đi nhỏ nhất để quân mã…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ONEZERO – Ones and zeros

25/09/2016 5 minutes read

Đề bài: Ta cần tìm 1 số dương mà dạng biểu diễn của nó trong hệ thập phân bao gồm chỉ toàn số 0, 1 và có ít nhất một số 1, ví dụ: 101 . Nếu…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ELEVTRBL – Elevator Trouble

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Bạn đang trên đường đi đến buổi phỏng vấn cho vị trí lập trình viên. Và thực tế, bạn đã bị muộn. Buổi phỏng vấn được diễn ra ở một…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài PT07Y - Is it a tree

23/09/2016 5 minutes read

Đề bài: Bạn được cho một đồ thị không trọng số, và vô hướng. Viết chương trình để kiểm tra xem nó có phải là cây hay không. Đầu vào: Dòng…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài ALLIZWEL - ALL IZZ WELL

23/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Mr.Giang luôn luôn nói "ALL IZZ WELL" mỗi khi anh ấy gặp rắc rối. Vì vậy, bạn bè và mọi người xung quanh luôn luôn cười anh ta. Tuy…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài ABCPATH - ABC Path

23/09/2016 7 minutes read

Đây là bài đầu tiên trong chuỗi bài ôn luyện thuật toán trên trang  spoj.com mà Phạm Văn Lâm đã làm. Và sau đây là đề bài mà tôi đã dịch từ…

Đọc thêm
1...131415
Tiếp theo