Thẻ thuật toán

SPOJ.COM – Thuật toán bài AFS – Amazing Factor Sequence

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Thái là bạn cùng lớp với Học – người rất giỏi về lập trình và đã tạo ra dãy số nguyên tố rất hay. Thái cảm thấy ghen tị với Học nên…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài AGGRCOW – Aggressive cows

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Trung đã xây dựng một cái chuồng mới rất dài, với N (2 <= N <= 100000) ngăn. Các ngăn được xếp theo một đường thẳng tại vị trí x1, x…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BOOKS1 – Copying Books

25/09/2016 8 minutes read

Đề bài: Trước khi máy photo sách được phát minh ra, việc tạo ra một bản photo cho một quyển sách là vô cùng khó khăn. Tất cả nội dung phải…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài EASUDOKU – Easy sudoku

25/09/2016 7 minutes read

Đề bài: Bạn được yêu cầu tìm thuật toán để giải quyết bài toán sudoku cơ bản. Đầu vào: Dòng đầu vào bao gồm số lượng test case t, 1 <= t…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BOKAM143SOU – Checking cubes

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Cho một số nguyên N. Tìm ra số lượng cách để biểu diễn số N thành tổng của tối đa 5 số lập phương. Đầu vào: 1 dòng chứa số N, với…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BENEFACT – The Benefactor

25/09/2016 8 minutes read

Đề bài: Ngày xửa ngày xưa, tại một thành phố, người dân quyết định lựa chọn ra một vị thị trưởng. Tại thời điểm đó, có một ý tưởng rất mới…

Đọc thêm