Thẻ thuật toán

SPOJ.COM – Thuật toán bài NDCCARD - Các lá bài Blackjack

20/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Blackjack là trò chơi đánh bài khá phổ biến, mục tiêu là có được những lá bài mà tổng của nó là lớn nhất nhưng không vượt quá 2…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài CHESSCBG - Bàn cờ thế

20/10/2016 8 minutes read

Đề bài: Một bàn cờ thế là một bảng gồm 4 dòng, 4 cột. Mỗi thế cờ là một cách sắp xếp 8 quân cờ, hai quân khác nhau ở hai ô khác nhau. Bài…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài NKLETTER - Gửi thư

18/10/2016 5 minutes read

Đề bài: Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ ca…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài PIZZALOC - Pizza Location

17/10/2016 8 minutes read

Đề bài: Picko muốn mở một số cửa hàng pizza tại 1 số địa điểm. Bánh pizza sẽ cung cấp cho mọi khách hàng nằm trong hình tròn bán kính…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài COINS - Bytelandian gold coins

16/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Ở Byteland, họ có một hệ thống tiền tệ rất kì lạ. Mỗi đồng tiền vàng của họ có một số nguyên viết trên đó. Một đồng xu n có thể…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài DIEHARD - Die Hard Game

14/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Trò chơi vô cùng đơn giản. Ban đầu bạn được cho 'H' lượng máu và 'A' lượng giáp. Tại mỗi thời điểm bất kỳ bạn có thể đứng ở 3 nơi…

Đọc thêm