Thẻ thuật toán spoj.com

SPOJ.COM – Thuật toán bài GGD - Mr Toothless and His GCD Operatione

05/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn được cho một số N và bạn phải tìm ra hai số a và b sao cho GCD(a, b) (ước chung lớn nhất của a và b) là lớn nhất có thể. Trong…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài GCPC11J - Time to live

05/12/2016 7 minutes read

Đề bài: Như bạn đã biết, hầu hết mạng máy tính được tổ chức dạng cây, tức là mỗi máy tính sẽ có thể kết nối với một và chỉ một máy tính khác…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài VMSUBSTR - Vườn cây của ba

05/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Sau một năm học cày cuốc vất vả; Hè này Huy quyết định mời các bạn về quê chơi. Huy sẽ dẫn các bạn đi leo núi, ngắm cảnh... và sẽ mở…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài HERDING - Herding

05/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Có một lượng mèo bị lạc trong thành phố. Và bạn được giao nhiệm vụ để tìm lại được hết số mèo. Đây là cơ hội lý tưởng cho bạn để…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài HANGOVER - Hangover

05/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn có thể tạo ra độ dài bao xa khi xếp những quân bài bên trên một cái bàn. Nếu bạn có một quân bài bạn có thể tạo ra độ dài tối đa…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài GIRLSNBS - Girls and Boys

05/12/2016 3 minutes read

Đề bài: Có G học sinh nữ và B học sinh nam trong một lớp để tốt nghiệp. Bạn cần phải sắp xếp họ theo một hàng duy nhất cho buổi lễ tốt…

Đọc thêm