Thẻ thuật toán Dijkstra

SPOJ.COM – Thuật toán bài MICEMAZE - Mice and Maze

06/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Một tập hợp những con chuột thí nghiệm đang được huấn luyện để thoát khỏi mê cung. Mê cung được tạo bởi những ô, mà mỗi ô được kết…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài SHOP - Shopping

03/11/2016 7 minutes read

Đề bài: Màn hình ống cũ máy tính của bạn hóa ra là nguyên nhân gây ra đau đầu mãn tính của bạn. Do đó bạn quyết định mua một trong những màn…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài TRAFFICN - Traffic Network

23/10/2016 11 minutes read

Đề bài: Mạng lưới giao thông thành phố gồm n nút được đánh số từ 1 đến n và m đường một chiều nối các cặp nút. Để giảm được độ dài của đường…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo