Thẻ tham lam greedy

SPOJ.COM – Thuật toán bài MSUBSTR - Mirror Strings !!!

06/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Như chúng ta đã biết Utkarsh rất giỏi giải quyết những bài toán liên quan đến số. Lần này, Arpit đã suy nghĩ một cách khôn ngoan và…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài NSTEPS - Number Steps

06/11/2016 3 minutes read

Đề bài: Bắt đầu từ điểm có tọa độ (0,0) trên mặt phẳng. Chúng tôi đã viết sẵn những số nguyên không âm 0, 1, 2,.. như hình dưới. Ví dụ: 1,…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ONP - Transform the Expression

05/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Biến đổi biểu thức đại số sau thành dạng "kí pháp nghịch đảo Ba Lan" (RPN  : Reverse Polish Notation). Hay nói cách khác là biến đổi…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài PQUEUE - Printer Queue

05/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Chỉ có một cái máy in duy nhất và nó đang phải làm việc rất nhiều. Thỉnh thoảng có hàng trăm công việc ở hàng đợi của máy in. Và bạn…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài PRIME1 - Prime Generator

05/11/2016 3 minutes read

Đề bài: Peter muốn tạo ra những số nguyên tố cho một hệ thống bí mật của anh ta. Hãy giúp Peter. Nhiệm vụ của bạn là tạo ra tất cả những số…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài QKP - Queens, Knights and Pawns

05/11/2016 8 minutes read

Đề bài: Tất cả các bạn có thể đã quen thuộc với bài toán nổi tiếng 8 con hậu - bài toán yêu cầu bạn đặt 8 con hậu trên một bàn cờ sao cho…

Đọc thêm