Thẻ tham lam greedy

SPOJ.COM – Thuật toán bài GIRLSNBS - Girls and Boys

05/12/2016 3 minutes read

Đề bài: Có G học sinh nữ và B học sinh nam trong một lớp để tốt nghiệp. Bạn cần phải sắp xếp họ theo một hàng duy nhất cho buổi lễ tốt…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài GCPC11F - Diary

04/12/2016 6 minutes read

Đề bài: Ngày nay, con người muốn kết nối với nhau theo một cách an toàn hơn nhờ việc sử dụng thuật toán mã hóa không đối xứng, ví dụ RSA…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài FINDSR - Find String Roots

04/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Trong toán học, căn bậc N của M là một số K thỏa mãn K N = M hay K K K...K = M, trong đó có N số K nhân với nhau. Chúng ta có thể…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài FCTRL - Factorial

04/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Thành phần quan trọng nhất của mạng GSM là Base Transceiver Station (BTS). Những thiết bị này xác định một vùng gọi là cells và…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài FASHION - Fashion Shows

03/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Một cuộc thi biểu diễn thời trang đánh giá những người tham gia dựa vào độ hot của họ. Có hai chương trình khác nhau được tổ chức,…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài FACEFRND - Friends of Friends

03/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Bob dùng trang mạng xã hội hầu hết thời gian. Anh ấy đã tò mò về vấn đề bạn của bạn trên trang mạng xã hội này. Nếu như X là bạn anh…

Đọc thêm