Thẻ số nguyên tố

SPOJ.COM – Thuật toán bài TDPRIMES - Printing some primes

23/10/2016 4 minutes read

Đề bài: Yêu cầu của bài toán vô cùng đơn giản. Hãy in ra tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 10^8. Đầu vào: Không có đầu vào Đầu ra: Để giúp cho bài…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo