Thẻ phạm văn lâm

SPOJ.COM – Thuật toán bài HOUSES - Những ngôi nhà

13/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Một công ty đầu tư xây dựng một khu nhà gồm L căn nhà nằm cạnh nhau trên một con đường. Có N người muốn mua nhà ở khu nhà này, biết…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài NKGAURD – Bảo vệ nông trang

12/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Nông trang có rất nhiều ngọn đồi núi, để bảo vệ nông trang nông dân Thái muốn đặt người canh gác trên các ngọn đồi này. Anh ta băn…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ABSYS – Anti-Blot System

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Tám là một học sinh lớp 2 rất thông minh, chăm chỉ và giỏi về lập trình. Gần đây, bạn ấy quyết định chuyển đổi toàn bộ nội dung ở vở…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ADDREV – Adding Reversed Numbers

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Những diễn viên hài cổ của Malidinesia (ACM) thích thú với hài kịch hơn là bi kịch. Không may là hầu hết những tác phẩm kịch cổ đều…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài AE1B – Tables

25/09/2016 8 minutes read

Đề bài: Thuận làm việc như một thợ mộc. Anh đấy đã nhận một hợp đồng để làm s cái bàn bằng gỗ thông. Mặc dù, Thuận có rất nhiều gỗ, nhưng…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ALIEN – Aliens at the train

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Người ngoài hành tinh đã đi đến trái đất. Và tất cả mọi thứ đang rất hài hoà, hai loài này có thể sống được với nhau. Tuy nhiên, một…

Đọc thêm