Thẻ dịch cửa sổ

SPOJ.COM – Thuật toán bài CODFURY - Megatron and his rage

01/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Bị làm tức điên lên sau thất bại bởi cuộc tấn công của Decepticons, Megatron đã quyết định phá hủy tất cả những hành tinh trên đường…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài KOIREP - Representatives

07/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Có N lớp ở trường và mỗi lớp có M học sinh. Sắp tới có một cuộc thi chạy 100 m và người đại diện cho mỗi lớp sẽ được chọn để tham…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo