Thẻ dãy con chung dài nhất LCS

SPOJ.COM – Thuật toán bài DCEPC501 - Save Thy Toys

31/10/2016 5 minutes read

Đầu bài: Leonard rất yêu thích việc mua sắm những đồ chơi khoa học viễn tưởng hiếm và đắt. Anh ta giữ chúng theo một dãy theo thứ tự ngày…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ADFRUITS - Advanced Fruits

29/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Công ty "21st Century Fruits" đã sáng tạo ra những loại nước hoa quả mới bằng cách chuyển gen từ một loại sang một loại khác. Hầu…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo