Thẻ danh sách liên kết

SPOJ.COM – Thuật toán bài TRAFFICN - Traffic Network

23/10/2016 11 minutes read

Đề bài: Mạng lưới giao thông thành phố gồm n nút được đánh số từ 1 đến n và m đường một chiều nối các cặp nút. Để giảm được độ dài của đường…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo