Thẻ chia để trị divide and conquer

SPOJ.COM – Thuật toán bài GGD - Mr Toothless and His GCD Operatione

05/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn được cho một số N và bạn phải tìm ra hai số a và b sao cho GCD(a, b) (ước chung lớn nhất của a và b) là lớn nhất có thể. Trong…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ANARC05B - The Double HeLiX

31/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Cho 2 dãy số nguyên hữu hạn, tăng nghiêm ngặt. Bất kì những số nguyên nào giữa 2 dãy thì đều tạo nên điểm giao nhau giữa hai dãy. Ví…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài NDCCARD - Các lá bài Blackjack

20/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Blackjack là trò chơi đánh bài khá phổ biến, mục tiêu là có được những lá bài mà tổng của nó là lớn nhất nhưng không vượt quá 2…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài AGGRCOW – Aggressive cows

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Trung đã xây dựng một cái chuồng mới rất dài, với N (2 <= N <= 100000) ngăn. Các ngăn được xếp theo một đường thẳng tại vị trí x1, x…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BOOKS1 – Copying Books

25/09/2016 8 minutes read

Đề bài: Trước khi máy photo sách được phát minh ra, việc tạo ra một bản photo cho một quyển sách là vô cùng khó khăn. Tất cả nội dung phải…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo