Chuyên mục vét cạn - Brute Force

SPOJ.COM - Thuật toán bài MMATRIX - SHIFT Operator on Matrix

25/09/2018 6 minutes read

Đề bài Cho ma trận A kích thước nxn gồm các số nguyên, ( 0 ≤ i < n, 0 ≤ j < n ). Thao tác SHIFT tại hàng i ( 0 ≤ i < n ) sẽ dịch…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài HANGOVER - Hangover

05/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn có thể tạo ra độ dài bao xa khi xếp những quân bài bên trên một cái bàn. Nếu bạn có một quân bài bạn có thể tạo ra độ dài tối đa…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài NUMPATH - Gutibazi

05/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Xunayed rất là mạnh mẽ. Anh ấy đã phát hiện ra rằng bạn của anh ta là Nurulla - người giống với anh trai mình, đã làm một việc không…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài ALLIZWEL - ALL IZZ WELL

23/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Mr.Giang luôn luôn nói "ALL IZZ WELL" mỗi khi anh ấy gặp rắc rối. Vì vậy, bạn bè và mọi người xung quanh luôn luôn cười anh ta. Tuy…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo