Chuyên mục tìm kiếm theo chiều sâu - DFS

SPOJ.COM – Thuật toán bài HERDING - Herding

05/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Có một lượng mèo bị lạc trong thành phố. Và bạn được giao nhiệm vụ để tìm lại được hết số mèo. Đây là cơ hội lý tưởng cho bạn để…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BUGLIFE - A Bug’s Life

30/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Giáo sư Hopper đang nghiên cứu về hành vi giới tính của một dạng hiếm có của loài bọ. Ông ta giả sử rằng chúng chia ra làm 2 giới…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài NKGAURD – Bảo vệ nông trang

12/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Nông trang có rất nhiều ngọn đồi núi, để bảo vệ nông trang nông dân Thái muốn đặt người canh gác trên các ngọn đồi này. Anh ta băn…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài PT07Y - Is it a tree

23/09/2016 5 minutes read

Đề bài: Bạn được cho một đồ thị không trọng số, và vô hướng. Viết chương trình để kiểm tra xem nó có phải là cây hay không. Đầu vào: Dòng…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài ALLIZWEL - ALL IZZ WELL

23/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Mr.Giang luôn luôn nói "ALL IZZ WELL" mỗi khi anh ấy gặp rắc rối. Vì vậy, bạn bè và mọi người xung quanh luôn luôn cười anh ta. Tuy…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài ABCPATH - ABC Path

23/09/2016 7 minutes read

Đây là bài đầu tiên trong chuỗi bài ôn luyện thuật toán trên trang  spoj.com mà Phạm Văn Lâm đã làm. Và sau đây là đề bài mà tôi đã dịch từ…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo