Chuyên mục tìm kiếm theo chiều rộng - BFS

SPOJ.COM – Thuật toán bài NAKANJ – Minimum Knight moves

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Tít và Mít là đôi bạn tốt. Tuy nhiên, gần đây họ có cãi cọ nhau trong khi chơi cờ vua. Mít muốn biết số bước đi nhỏ nhất để quân mã…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ONEZERO – Ones and zeros

25/09/2016 5 minutes read

Đề bài: Ta cần tìm 1 số dương mà dạng biểu diễn của nó trong hệ thập phân bao gồm chỉ toàn số 0, 1 và có ít nhất một số 1, ví dụ: 101 . Nếu…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ELEVTRBL – Elevator Trouble

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Bạn đang trên đường đi đến buổi phỏng vấn cho vị trí lập trình viên. Và thực tế, bạn đã bị muộn. Buổi phỏng vấn được diễn ra ở một…

Đọc thêm
12
Tiếp theo