Chuyên mục tìm kiếm theo chiều rộng - BFS

SPOJ.COM – Thuật toán bài GCPC11J - Time to live

05/12/2016 7 minutes read

Đề bài: Như bạn đã biết, hầu hết mạng máy tính được tổ chức dạng cây, tức là mỗi máy tính sẽ có thể kết nối với một và chỉ một máy tính khác…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài CTAIN - Containers

03/12/2016 11 minutes read

Đề bài: Bạn được đưa cho n thùng chứa, trong đó 1 <= n <= 4 . Lúc đầu, tất cả chúng đều đầy nước. Dung lượng tối đa của thùng thứ i là một…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài LABYR1 - Labyrinth

07/11/2016 7 minutes read

Đề bài: Phía bắc của kim tự tháp chứa một mê cung rất lớn và phức tạp. Mê cung được chia thành những khối hình vuông, mỗi phần trong chúng…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài SERGRID - Grid

03/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Bạn đang ở trên một cái lưới nxm nơi mà mỗi ô vuông trên lưới đó có một số trên đó. Từ một ô cho trước trên lưới có một số có giá…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài CHESSCBG - Bàn cờ thế

20/10/2016 8 minutes read

Đề bài: Một bàn cờ thế là một bảng gồm 4 dòng, 4 cột. Mỗi thế cờ là một cách sắp xếp 8 quân cờ, hai quân khác nhau ở hai ô khác nhau. Bài…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BENEFACT – The Benefactor

25/09/2016 8 minutes read

Đề bài: Ngày xửa ngày xưa, tại một thành phố, người dân quyết định lựa chọn ra một vị thị trưởng. Tại thời điểm đó, có một ý tưởng rất mới…

Đọc thêm
Quay lại
12