Chuyên mục tham lam - Greedy

SPOJ.COM – Thuật toán bài ADDREV – Adding Reversed Numbers

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Những diễn viên hài cổ của Malidinesia (ACM) thích thú với hài kịch hơn là bi kịch. Không may là hầu hết những tác phẩm kịch cổ đều…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài AE1B – Tables

25/09/2016 8 minutes read

Đề bài: Thuận làm việc như một thợ mộc. Anh đấy đã nhận một hợp đồng để làm s cái bàn bằng gỗ thông. Mặc dù, Thuận có rất nhiều gỗ, nhưng…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ALIEN – Aliens at the train

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Người ngoài hành tinh đã đi đến trái đất. Và tất cả mọi thứ đang rất hài hoà, hai loài này có thể sống được với nhau. Tuy nhiên, một…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài AMR10G – Christmas Play

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Lớp mẫu giáo của con tôi đang chuẩn bị một vở kịch cho Noel (hy vọng rằng con trai tôi sẽ giữ vai trò đội trưởng). Những đứa trẻ rất…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ANARC09A – Seinfeld

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Tôi đã viết những câu chuyện được nhiều năm rồi, một vài trong số đó thì khá là ngớ ngẩn, chỉ là biến những vấn đề đơn giản trở nên…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ARMY – Army Strength

25/09/2016 7 minutes read

Đề bài: Đợt tấn công tiếp theo của MechaGodzilla đang trên đường đến trái đất. Và một lần nữa, trái đất sẽ phải chiến đấu với MechaGodzilla…

Đọc thêm