Chuyên mục tham lam - Greedy

SPOJ.COM – Thuật toán bài QUADAREA - Maximal Quadrilateral Area

05/11/2016 3 minutes read

Đề bài: Bạn đang cố gắng để xây dựng một ngôi nhà. Nhưng không may, hiện tại bạn chỉ có sẵn 4 tường với chiều dài lần lượt là a, b, c, d.…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài QUE1 - Queue (Rookie)

05/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Có N ngưới đang đứng ở một hàng đợi. Bạn được đưa cho chiều cao của mỗi người và số những người cao hơn và đứng trước anh ta. Bạn…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài SAMER08F - Feynman

05/11/2016 5 minutes read

Đề bài: Richard Phillips Feynman được biết đến như là một nhà vật lý và một người được nhận giải Nobel về vật lý. Ông làm việc trong ngành…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài STPAR - Street Parade

28/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Để đảm bảo rằng chiếc xe diễu hành sẽ hoạt động trở lại vào mùa hè, mỗi năm ban tổ chức quyết định một thứ tự xác định trước cho…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài SUMPRO - SUM OF PRODUCT

28/10/2016 4 minutes read

Đề bài: Cho trước 1 số N, tìm ra tổng của tất cả các tích x*y trong đó N/x = y (phép chia nguyên). Bởi vì tổng có thể rất lớn, nên chia kết…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài TEST - Life, the Universe, and Everything

26/10/2016 2 minutes read

Đề bài: Chương trình của bạn là để sử dụng thuật toán vét cạn brute-force để tìm ra câu trả lời cho  Life, the Universe, and Everything.…

Đọc thêm