Chuyên mục tham lam - Greedy

SPOJ.COM – Thuật toán bài CODFURY - Megatron and his rage

01/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Bị làm tức điên lên sau thất bại bởi cuộc tấn công của Decepticons, Megatron đã quyết định phá hủy tất cả những hành tinh trên đường…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài CUBEFR - Cube Free Numbers

01/12/2016 4 minutes read

Đề bài: "Cube free number" là một số mà không có số chia nào của nó là số dạng lập phương (số dạng lập phương ví dụ như 8 (2*2*2)) , 27(…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài CANTON - Count on Cantor

01/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Một trong những phép chứng minh nổi tiếng trong toán học hiện đại là phép chứng minh của Georg Cantor về dãy những số hữu tỷ đếm…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài CANDY - Candy I

30/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Jennifer là một giáo viên lớp một ở trường tiểu học. Cô ấy đã đi du lịch cùng với lớp của cô ngày hôm nay. Cô ấy đã lấy một gói chứa…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BROKEN - Broken Keyboard

29/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Bàn phím của Bruce Force bị hỏng, chỉ một vài phím là vẫn còn hoạt động. Bruce đã nhận ra rằng anh ấy vẫn có thể viết chữ bằng việc…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài APS - Amazing Prime Sequence

29/11/2016 5 minutes read

Đề bài: Bablu rất yêu thích với những dãy số. Sau khi học về dãy số Fibonaci ở lớp 9, anh ấy đã rất ấn tượng với nó và đã thiết kế ra một…

Đọc thêm