Chuyên mục tham lam - Greedy

SPOJ.COM - Thuật toán bài PRADIPSUM - Easy Math

17/10/2018 3 minutes read

Đề bài Zoro là một học sinh tiểu học. Cậu ta thích giải toán. Một ngày nọ, Zoro thử giải một bài toán. Nhưng cậu ta không thể giải quyết nó…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài NABILHACKER - Hack the Password

10/10/2018 13 minutes read

Đề bài Rất nhiều người hỏi mình về vấn đề áp dụng lập trình ở cuộc thi vào các project trong đời sống thực chất là gì? Điều này có vẻ không…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài HOTELS - Hotels Along the Croatian Coast

07/12/2016 3 minutes read

Đề bài: Có N khách sạn dọc theo bờ biển Adriatic. Mỗi khách sạn sẽ có một giá tiền riêng. Sroljo đã trúng sổ xố được M tiền. Bây giờ anh ấy…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài IITKWPCO - Create Collections

07/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Little Feluda rất thích chơi. Như bạn biết, anh ấy chỉ thích chơi với những con số. Vì vậy anh ấy được đưa cho những số n. Bây giờ…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài GGD - Mr Toothless and His GCD Operatione

05/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn được cho một số N và bạn phải tìm ra hai số a và b sao cho GCD(a, b) (ước chung lớn nhất của a và b) là lớn nhất có thể. Trong…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài VMSUBSTR - Vườn cây của ba

05/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Sau một năm học cày cuốc vất vả; Hè này Huy quyết định mời các bạn về quê chơi. Huy sẽ dẫn các bạn đi leo núi, ngắm cảnh... và sẽ mở…

Đọc thêm
Quay lại
123...9