Chuyên mục spoj

SPOJ.COM – Thuật toán bài DCEPC501 - Save Thy Toys

31/10/2016 5 minutes read

Đầu bài: Leonard rất yêu thích việc mua sắm những đồ chơi khoa học viễn tưởng hiếm và đắt. Anh ta giữ chúng theo một dãy theo thứ tự ngày…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ADFRUITS - Advanced Fruits

29/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Công ty "21st Century Fruits" đã sáng tạo ra những loại nước hoa quả mới bằng cách chuyển gen từ một loại sang một loại khác. Hầu…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài LKS - Large Knapsack

29/10/2016 5 minutes read

Đề bài: Bài toán knapsack hay rucksack là một bài toán trong combinatorial optimization: Cho một tập gồm những phần tử. mỗi phần tử bao gồm…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ACODE - Alphacode

29/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Alice và Bob cần gửi những tin nhắn bí mật cho nhau. Và họ đã thảo luận ra cách để mã hoá chúng: Alice: "Chúng ta hãy sử dụng một…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài STPAR - Street Parade

28/10/2016 7 minutes read

Đề bài: Để đảm bảo rằng chiếc xe diễu hành sẽ hoạt động trở lại vào mùa hè, mỗi năm ban tổ chức quyết định một thứ tự xác định trước cho…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài SUMPRO - SUM OF PRODUCT

28/10/2016 4 minutes read

Đề bài: Cho trước 1 số N, tìm ra tổng của tất cả các tích x*y trong đó N/x = y (phép chia nguyên). Bởi vì tổng có thể rất lớn, nên chia kết…

Đọc thêm