Chuyên mục quy hoạch động - Dynamic programming

SPOJ.COM – Thuật toán bài ACODE - Alphacode

29/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Alice và Bob cần gửi những tin nhắn bí mật cho nhau. Và họ đã thảo luận ra cách để mã hoá chúng: Alice: "Chúng ta hãy sử dụng một…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài COINS - Bytelandian gold coins

16/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Ở Byteland, họ có một hệ thống tiền tệ rất kì lạ. Mỗi đồng tiền vàng của họ có một số nguyên viết trên đó. Một đồng xu n có thể…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài DIEHARD - Die Hard Game

14/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Trò chơi vô cùng đơn giản. Ban đầu bạn được cho 'H' lượng máu và 'A' lượng giáp. Tại mỗi thời điểm bất kỳ bạn có thể đứng ở 3 nơi…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ABA12C – Buying Apples

25/09/2016 8 minutes read

Đề bài: Mạnh đã đến siêu thị để mua chính xác ‘k’ Kg táo cho ‘n’ người bạn của anh ta. Tuy nhiên siêu thị này rất kì lạ. Giá của các sản…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài AFS – Amazing Factor Sequence

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Thái là bạn cùng lớp với Học – người rất giỏi về lập trình và đã tạo ra dãy số nguyên tố rất hay. Thái cảm thấy ghen tị với Học nên…

Đọc thêm
12
Tiếp theo