Chuyên mục quay lui có điều kiện - Backtracking

SPOJ.COM – Thuật toán bài MKJUMPS - Making Jumps

06/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Quân mã là một quân cờ được sử dụng trong trò chơi đánh cờ. Bàn cờ là một mảng gồm những phần tử hình vuông. Mỗi khi quân mã di…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài PIZZALOC - Pizza Location

17/10/2016 8 minutes read

Đề bài: Picko muốn mở một số cửa hàng pizza tại 1 số địa điểm. Bánh pizza sẽ cung cấp cho mọi khách hàng nằm trong hình tròn bán kính…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài HOUSES - Những ngôi nhà

13/10/2016 6 minutes read

Đề bài: Một công ty đầu tư xây dựng một khu nhà gồm L căn nhà nằm cạnh nhau trên một con đường. Có N người muốn mua nhà ở khu nhà này, biết…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài EASUDOKU – Easy sudoku

25/09/2016 7 minutes read

Đề bài: Bạn được yêu cầu tìm thuật toán để giải quyết bài toán sudoku cơ bản. Đầu vào: Dòng đầu vào bao gồm số lượng test case t, 1 <= t…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BOKAM143SOU – Checking cubes

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Cho một số nguyên N. Tìm ra số lượng cách để biểu diễn số N thành tổng của tối đa 5 số lập phương. Đầu vào: 1 dòng chứa số N, với…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo