Chuyên mục đồ thị và cây - Graph and Tree

SPOJ.COM - Thuật toán bài SDITSAVL - AVL Tree

07/06/2017 10 minutes read

Đề bài Bài toán này là bài toán mở rộng (với một chút thay đổi) từ bài toán:  SDITSBST . Trong bài toán này, bạn được đưa cho 2 loại query…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ONEZERO – Ones and zeros

25/09/2016 5 minutes read

Đề bài: Ta cần tìm 1 số dương mà dạng biểu diễn của nó trong hệ thập phân bao gồm chỉ toàn số 0, 1 và có ít nhất một số 1, ví dụ: 101 . Nếu…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài PT07Y - Is it a tree

23/09/2016 5 minutes read

Đề bài: Bạn được cho một đồ thị không trọng số, và vô hướng. Viết chương trình để kiểm tra xem nó có phải là cây hay không. Đầu vào: Dòng…

Đọc thêm
Quay lại
1
Tiếp theo