Bài viết mới nhất

SPOJ.COM – Thuật toán bài CODFURY - Megatron and his rage

01/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Bị làm tức điên lên sau thất bại bởi cuộc tấn công của Decepticons, Megatron đã quyết định phá hủy tất cả những hành tinh trên đường…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài CUBEFR - Cube Free Numbers

01/12/2016 4 minutes read

Đề bài: "Cube free number" là một số mà không có số chia nào của nó là số dạng lập phương (số dạng lập phương ví dụ như 8 (2*2*2)) , 27(…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài CANTON - Count on Cantor

01/12/2016 5 minutes read

Đề bài: Một trong những phép chứng minh nổi tiếng trong toán học hiện đại là phép chứng minh của Georg Cantor về dãy những số hữu tỷ đếm…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài CANDY - Candy I

30/11/2016 4 minutes read

Đề bài: Jennifer là một giáo viên lớp một ở trường tiểu học. Cô ấy đã đi du lịch cùng với lớp của cô ngày hôm nay. Cô ấy đã lấy một gói chứa…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BYTESM2 - Philosophers Stone

30/11/2016 5 minutes read

Đề bài: Một trong những phòng bí mật của Hogwarts là đầy đá. Sàn nhà của phòng có kích thước h x w, được lát bởi những viên đá hoa hình…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BUGLIFE - A Bug’s Life

30/11/2016 6 minutes read

Đề bài: Giáo sư Hopper đang nghiên cứu về hành vi giới tính của một dạng hiếm có của loài bọ. Ông ta giả sử rằng chúng chia ra làm 2 giới…

Đọc thêm