Bài viết mới nhất

SPOJ.COM – Thuật toán bài AMR10G – Christmas Play

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Lớp mẫu giáo của con tôi đang chuẩn bị một vở kịch cho Noel (hy vọng rằng con trai tôi sẽ giữ vai trò đội trưởng). Những đứa trẻ rất…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ANARC09A – Seinfeld

25/09/2016 6 minutes read

Đề bài: Tôi đã viết những câu chuyện được nhiều năm rồi, một vài trong số đó thì khá là ngớ ngẩn, chỉ là biến những vấn đề đơn giản trở nên…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ARMY – Army Strength

25/09/2016 7 minutes read

Đề bài: Đợt tấn công tiếp theo của MechaGodzilla đang trên đường đến trái đất. Và một lần nữa, trái đất sẽ phải chiến đấu với MechaGodzilla…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài MAXXOR – Find the max XOR value

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Bạn được đưa cho 2 số nguyên L và R. Và bạn phải tìm ra giá trị XOR lớn nhất của hai số a và b thỏa mãn L <= a <= R và L <= b <= R…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài 1AE00 – Rectangles

25/09/2016 4 minutes read

Đề bài: Thái có N hình vuông với kích thước 1 . Hỏi có bao nhiêu dạng hình chữ nhật mà Thái có thể tạo ra từ những hình vuông này? Biết…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ABA12C – Buying Apples

25/09/2016 8 minutes read

Đề bài: Mạnh đã đến siêu thị để mua chính xác ‘k’ Kg táo cho ‘n’ người bạn của anh ta. Tuy nhiên siêu thị này rất kì lạ. Giá của các sản…

Đọc thêm