Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: tìm kiếm theo chiều sâu dfs

SPOJ.COM – Thuật toán bài NKGAURD – Bảo vệ nông trang

Đề bài: Nông trang có rất nhiều ngọn đồi núi, để bảo vệ nông trang nông dân Thái muốn đặt người canh gác trên các ngọn đồi này. Anh ta băn khoăn không biết sẽ cần bao nhiêu người canh gác…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài PT07Y – Is it a tree

Đề bài: Bạn được cho một đồ thị không trọng số, và vô hướng. Viết chương trình để kiểm tra xem nó có phải là cây hay không. Đầu vào: Dòng đầu tiên của đầu vào sẽ bao gồm 2…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ALLIZWEL – ALL IZZ WELL

Đề bài: Mr.Giang luôn luôn nói “ALL IZZ WELL” mỗi khi anh ấy gặp rắc rối. Vì vậy, bạn bè và mọi người xung quanh luôn luôn cười anh ta. Tuy nhiên, Mr.Giang luôn tin vào niềm tin của mình….
Đọc thêm