Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: sắp xếp nhanh quick sort

SPOJ.COM – Thuật toán bài RENT – Rent your airplane and make money

Đề bài: “ABEAS Corp.” là một công ty rất nhỏ sở hữu duy nhất một chiếc máy bay. Khách hàng của “ABEAS Corp.” là những công ty lớn – những công ty đã thuê để điều tiết khi lượng hàng hóa…
Đọc thêm