Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: Đường đi dài nhất trên đồ thị

SPOJ.COM – Thuật toán bài LABYR1 – Labyrinth

Đề bài: Phía bắc của kim tự tháp chứa một mê cung rất lớn và phức tạp. Mê cung được chia thành những khối hình vuông, mỗi phần trong chúng được phủ bởi đá hoặc để trống. Có những cái…
Đọc thêm