Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tag Archive: chia để trị divide and conquer

SPOJ.COM – Thuật toán bài GGD – Mr Toothless and His GCD Operation

Đề bài: Bạn được cho một số N và bạn phải tìm ra hai số a và b sao cho GCD(a, b) (ước chung lớn nhất của a và b) là lớn nhất có thể. Trong đó 1<=a<b<=N. Đầu vào: Bắt…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài RENT – Rent your airplane and make money

Đề bài: “ABEAS Corp.” là một công ty rất nhỏ sở hữu duy nhất một chiếc máy bay. Khách hàng của “ABEAS Corp.” là những công ty lớn – những công ty đã thuê để điều tiết khi lượng hàng hóa…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ANARC05B – The Double HeLiX

Đề bài: Cho 2 dãy số nguyên hữu hạn, tăng nghiêm ngặt. Bất kì những số nguyên nào giữa 2 dãy thì đều tạo nên điểm giao nhau giữa hai dãy. Ví dụ với 2 dãy sau, những điểm giao nhau…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài NDCCARD – Các lá bài Blackjack

Đề bài: Blackjack là trò chơi đánh bài khá phổ biến, mục tiêu là có được những lá bài mà tổng của nó là lớn nhất nhưng không vượt quá 21. Lấy ý tưởng từ trò chơi này các bạn…
Đọc thêm