Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Bài viết mới nhất

SPOJ.COM – Thuật toán bài BENEFACT – The Benefactor

Đề bài: Ngày xửa ngày xưa, tại một thành phố, người dân quyết định lựa chọn ra một vị thị trưởng. Tại thời điểm đó, có một ý tưởng rất mới và chiến dịch bầu cử hoàn toàn chưa biết….
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ONEZERO – Ones and zeros

Đề bài: Ta cần tìm 1 số dương mà dạng biểu diễn của nó trong hệ thập phân bao gồm chỉ toàn số 0, 1 và có ít nhất một số 1, ví dụ: 101. Nếu một số mà không…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài PT07Y – Is it a tree

Đề bài: Bạn được cho một đồ thị không trọng số, và vô hướng. Viết chương trình để kiểm tra xem nó có phải là cây hay không. Đầu vào: Dòng đầu tiên của đầu vào sẽ bao gồm 2…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ALLIZWEL – ALL IZZ WELL

Đề bài: Mr.Giang luôn luôn nói “ALL IZZ WELL” mỗi khi anh ấy gặp rắc rối. Vì vậy, bạn bè và mọi người xung quanh luôn luôn cười anh ta. Tuy nhiên, Mr.Giang luôn tin vào niềm tin của mình….
Đọc thêm