Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Vét cạn – Brute Force

SPOJ.COM – Thuật toán bài ALLIZWEL – ALL IZZ WELL

Đề bài: Mr.Giang luôn luôn nói “ALL IZZ WELL” mỗi khi anh ấy gặp rắc rối. Vì vậy, bạn bè và mọi người xung quanh luôn luôn cười anh ta. Tuy nhiên, Mr.Giang luôn tin vào niềm tin của mình….
Đọc thêm