Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Tìm kiếm theo chiều rộng – BFS

SPOJ.COM – Thuật toán bài GCPC11J – Time to live

Đề bài: Như bạn đã biết, hầu hết mạng máy tính được tổ chức dạng cây, tức là mỗi máy tính sẽ có thể kết nối với một và chỉ một máy tính khác. Có một khái niệm đó là…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài LABYR1 – Labyrinth

Đề bài: Phía bắc của kim tự tháp chứa một mê cung rất lớn và phức tạp. Mê cung được chia thành những khối hình vuông, mỗi phần trong chúng được phủ bởi đá hoặc để trống. Có những cái…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài BENEFACT – The Benefactor

Đề bài: Ngày xửa ngày xưa, tại một thành phố, người dân quyết định lựa chọn ra một vị thị trưởng. Tại thời điểm đó, có một ý tưởng rất mới và chiến dịch bầu cử hoàn toàn chưa biết….
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ONEZERO – Ones and zeros

Đề bài: Ta cần tìm 1 số dương mà dạng biểu diễn của nó trong hệ thập phân bao gồm chỉ toàn số 0, 1 và có ít nhất một số 1, ví dụ: 101. Nếu một số mà không…
Đọc thêm