Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Quy hoạch động – Dynamic programming

SPOJ.COM – Thuật toán bài RENT – Rent your airplane and make money

Đề bài: “ABEAS Corp.” là một công ty rất nhỏ sở hữu duy nhất một chiếc máy bay. Khách hàng của “ABEAS Corp.” là những công ty lớn – những công ty đã thuê để điều tiết khi lượng hàng hóa…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ANARC05B – The Double HeLiX

Đề bài: Cho 2 dãy số nguyên hữu hạn, tăng nghiêm ngặt. Bất kì những số nguyên nào giữa 2 dãy thì đều tạo nên điểm giao nhau giữa hai dãy. Ví dụ với 2 dãy sau, những điểm giao nhau…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài DCEPC501 – Save Thy Toys

Đầu bài: Leonard rất yêu thích việc mua sắm những đồ chơi khoa học viễn tưởng hiếm và đắt. Anh ta giữ chúng theo một dãy theo thứ tự ngày mua và để trong một cái tủ. Vì vậy, Sheldon sẽ…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài ADFRUITS – Advanced Fruits

Đề bài: Công ty “21st Century Fruits” đã sáng tạo ra những loại nước hoa quả mới bằng cách chuyển gen từ một loại sang một loại khác. Hầu hết các lần là thất bại Nhưng đôi khi một loại nước hoa…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài LKS – Large Knapsack

Đề bài: Bài toán knapsack hay rucksack là một bài toán trong combinatorial optimization: Cho một tập gồm những phần tử. mỗi phần tử bao gồm trọng lượng và giá trị. Xác định số lượng mỗi phần tử được chọn…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài COINS – Bytelandian gold coins

Đề bài: Ở Byteland, họ có một hệ thống tiền tệ rất kì lạ. Mỗi đồng tiền vàng của họ có một số nguyên viết trên đó. Một đồng xu n có thể được trao đổi tại ngân hàng thành…
Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài DIEHARD – Die Hard Game

Đề bài: Trò chơi vô cùng đơn giản. Ban đầu bạn được cho ‘H’ lượng máu và ‘A’ lượng giáp. Tại mỗi thời điểm bất kỳ bạn có thể đứng ở 3 nơi – lửa, nước và không khí. Sau…
Đọc thêm