Thuật toán

Chia sẻ đầy đủ về các thuật toán và lời giải các bài toán cơ bản

Monthly Archive: Tháng Mười 2016

SPOJ.COM – Thuật toán bài ANARC05B – The Double HeLiX

Đề bài: Cho 2 dãy số nguyên hữu hạn, tăng nghiêm ngặt. Bất kì những số nguyên nào giữa 2 dãy thì đều tạo nên điểm giao nhau giữa hai dãy. Ví dụ với 2 dãy sau, những điểm giao nhau…
Đọc thêm

216 views

SPOJ.COM – Thuật toán bài DCEPC501 – Save Thy Toys

Đầu bài: Leonard rất yêu thích việc mua sắm những đồ chơi khoa học viễn tưởng hiếm và đắt. Anh ta giữ chúng theo một dãy theo thứ tự ngày mua và để trong một cái tủ. Vì vậy, Sheldon sẽ…
Đọc thêm

76 views

SPOJ.COM – Thuật toán bài ADFRUITS – Advanced Fruits

Đề bài: Công ty “21st Century Fruits” đã sáng tạo ra những loại nước hoa quả mới bằng cách chuyển gen từ một loại sang một loại khác. Hầu hết các lần là thất bại Nhưng đôi khi một loại nước hoa…
Đọc thêm

140 views

SPOJ.COM – Thuật toán bài LKS – Large Knapsack

Đề bài: Bài toán knapsack hay rucksack là một bài toán trong combinatorial optimization: Cho một tập gồm những phần tử. mỗi phần tử bao gồm trọng lượng và giá trị. Xác định số lượng mỗi phần tử được chọn…
Đọc thêm

444 views 757 views 960 views 241 views 78 views 431 views 613 views